اطلاعات خدمات جامعه

نوع شرکت

شرکت

اداره ثبت تجارت

İstanbul

شماره ثبت تجاری

293285

 Mersis

 0-0330-0108-4900019

نام تجارتی

AKPA صنعت آلومینیوم و تجارت شرکت

نشانی

حریت منطقه Dr.Cemil Bengi

Caddesi خیر: 6 ایوب / استانبول

متعهد سرمایه مقدار

 17.377.084,00.-

مقدار سرمایه پرداخت

 17.377.084,00.-

تاریخ ثبت نام شرکت

هرگز تغییر (با مسئولیت محدود شرکت)

 26/12/1992

 10/01/2014

مالیات بر تخت

 Haliç  Kurumlar

شماره مالیاتی

 033 043 1470

بخش

مشخصات آلومینیوم، شمش، قالب و کامپوزیت پانل تولید

اطلاعات تماس

 سیم   : +90 (212) 224 20 55
فکس : +90 (212) 224 71 37
 ایمیل :  akpa@akpa.com.tr
 آدرس اینترنتی : www.akpa.com.tr

حسابرسان شرکت / نام - نام خانوادگی

هلال حسابدار خبره و

حسابرسی شرکت

ثبت نام رسمی از حسابرس مستقل

 BD/2014/150

اطلاعات تماس

 نشانی : İçerenköy Mah.Ali Tarlan   Cad.Eryılmazlar Sok.No:4 K 2-3

Ataşehir-İstanbul
0216 572 1 572 : تلفن

 

رئیس هیئت مدیره           : Şevket ÇALIŞKAN
 هیئت مدیره، نایب رئیس    : Fatih Bahri ÇALIŞKAN

 

 

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما