تحقیق و توسعه

  • ارائه پشتیبانی فنی در ایجاد پریفرم برای آتریوم، پوشش نما و مطالعات کامل برای پروژه های مورد استفاده سیستم ها،
  • در مراحل پیشنهاد قیمت، درباب توصیه، به صورت عملی فهرست لوازم مورد نیاز تهیه گردیده، هم پیش از فروش و هم پس از فروش خدمات ارائه می گردد.


متخصصین ما در بخش تولید و تحقیق و توسعه در زمینه های اطلاع رسانی فنی و توسعه محصول آماده پاسخگویی به نیاز مشتریان می باشند. بخش سیستم به مشتریان در زمینه محصول مناسب، روش اعمال صحیح و توسعه محصول راه کارهای مناسبی ارائه می نماید.

برای همکاری با شاخه های معماری و مهندسی اهمیت زیادی قائل گردیده است. دفاتر طراحی و دفاتر فنی در اطلاع رسانی های خود خدماتی از قبیل معرفی محصولات جدید، ارائه تبلیغات به صورت چاپی، پشتیبانی فنی در خصوص سیستم ها، آنالیز پروژه و خدماتی مشتری محور ارائه می نمایند. با فعالیت های خود علاوه بر کمک به مشتریان در راستای کسب اطلاعات صحیح، با توانایی ارائه راه کار، هدف خود را به اشتراک گذاری حرفه ای اطلاعات قرار داده است.

با فلسفه ای نوآورانه و توسعه پایدار، در تکنولوژی تولید به افزودن قدرتی مضاعف به قدرت خود ادامه می دهد ...

 

 

 

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما