رنگرزی

در تاسیسات ما دو خط رنگ پودری الکترواستاتیک شامل 1 عدد عمودی و 1 عدد افقی می گردد، موجود می باشد. ظرفیت تولید این خطوط مجموعا 15000 تن / سال می باشد.  در خط انتقال طراحی چوب نیز سالانه امکان تولید 1500 تن پروفیل موجود می باشد. 

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما