ریخته گریتولید شمش که برای تولید اکستروژن لازم می باشد، در تاسیسات ریخته گری ما انجام می پذیرد. در این تاسیسات خود که دارای ظرفیت 15.000 تن در سال می باشد، تولید شمش آلمینیوم در قطر و آلیاژهای گوناگون تحقق می یابد. در تاسیسات ما امور آلیاژسازی و هموژنیزاسیون با دقت بالا تحت کنترل های لازمه انجام می پذیرد.

 

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما