سری کشویی S28-S32 (سری بدون عایق بندی)

  • برای قسمت های باز کوچک و متوسط مناسب می باشد.
  • حداکثر تا 75 کیلوگرم وزن را می تواند حمل نماید.
  • با درزگیرهای استفاده شده، عایق بندی هوا، صدا و حرارات در پائین ترین سطح قرار دارد.
  • راه کارهای مناسب برای تمام انواع کشویی ارائه می نماید.
  • امکان استفاده مشترک در سری های YWD 37 و YWD 45 موجود می باشد.
  • دارای گزینه هایی با عرض بازشو 28 میلی متر و چهارچوب 70 میلی متری دارای سردر
  • امکان استفاده از شیشه تا ضخامت 19 میلی متر

YWD-SURME-SERI.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما