کشویی بدون عایق

وزن بازشو تا 75 کیلوگرم
عایق بندی هوا و صدا در سطح قابل قبول
ارائه راه کارهای کامل برای هرنوع درب و پنجره کشویی
اعمال ریل فولادی ضد زنگ که عملکرد را افزایش می دهد
عرض بازشو 34 میلی متر
امکان استفاده از شیشه تا ضخامت 20 میلی متر

KYS34YALITIMSIZ-SURMESERISI.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما