کشویی قبرس

  • سری کشویی بدون عایق بندی حرارتی
  • شیشه یک جداره و دو جداره قابل استفاده می باشد
  • مقرون به صرفه می باشد.

Kibris-Surme-Serisi.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما