درب FD60 تاشو (کپی تاشو )

  • - عرض بازشو 60 میلی متر
  • - با ویژگی های استفاده مطمئن، آساسن و حرکت راحت
  • - به دلیل تاشو بودن، هنگامی که در فضاهای عریض اعمال می گردد، زمانی که باز می گردد مکان داخلی و مکان خارجی را بدون وقفه ادغام می نماید.
  • - با چهار درزگیر EPDM که به صورت دایره ای مورد استفاده قرار می گیرد، امکان عایق بندی کامل فراهم می گردد.
  • - امکان اعمال و حمل بازشو  تا 2.60 متر ارتفاع و 80 کیلوگرم وزن،
  • - امکان استفاده از شیشه دوجداره با ضخامت 20 – 29 میلی متر

OO_FOLDING_63.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما