سری Thermo WD50

  • سیستم درزگیر هوا و گرد و غبار با درزگیر EPDM
  • راه کارهایی بدون نقص در تمام انواع درب و پنجره
  • امکان اعمال همراه با سری کشویی ایزو ywd
  • عرض بازشوی 57 میلی متری بر روی چهارچوب 50 میلی میتری
  • امکان استفاده از شیشه تا ضخامت 26 میلی متر​
   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما