سری WD45 (سری بدون عایق)

  • راه کارهایی بدون نقص در تمام انواع درب و پنجره
  • سیستم عایق هوا با درزگیر EPDM در سه نقطه محتلف
  • امکان اعمال همراه با سری کشویی ywd
  • اعمال بازشوی 52 میلی متری بر روی چهارچوب 45 میلی میتری
  • جدا کننده تا ضخامت 40 میلی متر

 

YWD45-Serisi.pdf

YWD_45_SERI.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما