سری WD59 Thermo

Yeni dosya ekle
  • سیستم درزگیر هوا و گرد و غبار با درزگیر EPDM
  • راه کارهایی بدون نقص در تمام انواع درب و پنجره
  • امکان اعمال همراه با سری کشویی ایزو ywd
  • عرض بازشوی 66 میلی متری بر روی چهارچوب 59 میلی میتری
  • امکان استفاده از شیشه تا ضخامت 36 میلی متر

Izo-WD59-Serisi.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما