سیستم WD62 Thermo

  • - گزینه های انتخاب پروفیل عریض متناسب با سبک های معماری
  • - امکان استفاده از مکانیزم های کشویی و بلند شونده، دو محور سیستمهای پی وی سی و چوب
  • - عایق بندی بی نظیر با گزینه های عایق بندی پلی آمید 20 میلی متری و 24 میلی متری
  • - عرض بازشوی 80 میلی متری بر روی چهارچوب 62 میلی میتری
  • - امکان استفاده از شیشه تا ضخامت 37 میلی متر

WD-62-THERMO.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما