سیستم های نمای ارزان قیمت

  • به دلیل دارا بودن کانال درناژ (کندانسور) امکان حداکثر تخلیه آب و هوا موجود می باشد
  • عدم وجود کاست در قسمت های ثابت و نمایی با ظاهر سیلیکونی
  • عمر طولانی به دلیل اینکه تمامی درزگیرها EPDM می باشند،
  • راهکارهایی عملی و بدون مشکل
  • عرض چهارچوب : 50 میلی متر
  • ظاهری کاملا شیشه ای در نمای ساختمان با گیره های نگه دارنده شیشه، یکپارچگی نمای شیشه ای با فرآیند اتصال سیلیکون
  • امکان تامین اکوسال و رنگ الکترواستاتیک (RAL)
  • سهولت تولید و مونتاژ
  • ترکیب شیشه ای بین 6 تا 24 میلی متر
   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما