سیستم های نمای تقویت شده با فولاد

  • در قسمتهای باز بزرگ موفق بوده،
  • در حالت عمودی همانند سیستم نمای پوشیده عمل می نماید، از آنجا که از فولاد ساخته شده است در پروفیل های افقی همانند سیستم اسکای لایت فرآیند نورد اعمال می گردد
  • عرض برش پروفیل ها 65 میلی متر بوده، پوشش بیرونی امکان استفاده 55 و یا 65 میلی متر را فراهم می نماید
  • به دلیل کانال درناژ موجود در پروفیل عمودی امکان تخلیه آب فراهم می گردد.
  • گوه سرد که با پروفیل های بیرونی قابل دسترس می باشد، با درزگیرهای EPDM از میان برداشته شده است.
  • امکان اعمال نمای پوشیده عمودی و افقی و نمای پوشیده در افقی در عمودی سیلیکون فراهم می باشد. 

CELIK-TAKVIYELI-CEPHE-PROFILLERI.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما