سیستم های نمای سیلیکون

 • امکان عدم عایق بندی و عایق بندی حرارتی محدود کننده، یکپارچگی نمای شیشه ای
 • به دلیل دارا بودن کانال درناژ (کندانسور) امکان حداکثر تخلیه آب و هوا موجود می باشد
 • حداکثر ارتفاع ساختمان 100 متر
 • ترکیب شیشه ای بین 18 تا 40 میلی متر
 • عمر طولانی به دلیل اینکه تمامی درزگیرها EPDM می باشند،
 • راهکارهایی عملی و بدون مشکل
 • ضریب هدایت حرارتی (Uf): 5.0 W/m²K
 • یکپارچگی نمای شیشه ای با فرآیند اتصال سیلیکون
 • تصویر بدون وقفه شیشه در نمای ساختمان با نگه دارنده های شیشه،
 • امکان تامین اکوسال و رنگ الکترواستاتیک (RAL)
 • سهولت تولید و مونتاژ

KE-SERISI.pdf

MC-SERISI.pdf

MY-SERISI.pdf

ME-SERISI.pdf

BAGLANTI-DETAYLARI.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما