هدف و چشم انداز


هدف

دانش کاری، انرژی کاری و خدمات پرسنل و تامین کنندگان که با ارزشترین عضو خانواده آکپا آلمینیوم می باشند را با سیستم های تکنولوژی پیشرفته و تجربه کاری ترکیب نموده و خدمات و محصولاتی متناسب با انتظارات مشتریان ارائه می نمائیم. در محصول و خدماتی که به مشتریان خود ارائه می نماییم، با تحقق بخشیدن به اموری که ارزش مضاعف ایجاد می نمایند، فلسفه اصلی خود را تامین توسعه، رشد و بهره مندی پایدار مشتریانمان خود قرار داده ایم.

چشم انداز

 • به عنوان آکپا آلمینیوم هنگامی که به افراد، جوامع و شرکت ها محصولات و خدمات خود را ارئه می نمائیم، به اینکه؛ 
 • در کنار اینکه محصول و خدمات ما در چهار چوب مقررات اخلاقی مقرون به صرفه می باشد، برای اقتصاد نیز سودآور باشد،
 • تناسب با تعادل زیست محیطی،
 • دارا بودن عناصر زیبایی شناسی،
 • سرعت عصر الکترونیک،
 • توجه نموده و به عنوان یک پیشرو به راه خود ادامه می دهیم.


ارزش

 

 • ارائه خدمات پایدار.
 • نوآوری.
 • فراهم نمودن شرایط کاری با اعتماد به نفس بالا و روح تیمی قدرتمند.
 • توجه به انسان و محیط زیست.
 • اهمیت قائل شدن برای قوانین اخلاقی و زیبایی شناسی.
 • پرسنل، تامین کنندگان و مشتریان خود را به عنوان شریک کاری و استراتژیک خود دانسته و همه باهم به صورت پایدار پیشرفت می نمائیم.

 

 


 

 

 

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما