عنوان اخبار

AKPA آلومینیوم ساخت و ساز نمایشگاه - TURKEYBUILD در استانبول.

ساخت و ساز نمایشگاه - TURKEYBUILD این نمایشگاه است و غنی در حال رشد هر سال از سال 1978 محصولات و خدمات افزایش تعداد داخلی و خارجی شرکت کنندگان با جهان کلاس خدمات ارائه اوج بین المللی مصالح ساختمانی و فن آوری.
AKPA آلومینیوم به عنوان پروژه خاص تولید به منظور پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتریان بسیاری در ترکیه و در سراسر جهان دارد و از سال 1995 دارای اهمیت داده می شود به منظور ارائه خدمات با کیفیت و سازماندهی نمایشگاه, درست,, اندازه, تعداد شرکت کنندگان و بازدید کنندگان با ساخت و ساز نمایشگاه - Turkeybuild در استانبول.

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما